REZULTATUL SELECTĂRII DOSARELOR DEPUSE PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 15.07.2019 proba scrisă și proba practică

0
1211

REZULTATUL SELECTARII DOSARELOR DEPUSE

PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL

ORGANIZAT IN DATA DE 15.07.2019 proba scrisa si proba practica

 

In conformitate cu prevederile Art.20 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisiile de concurs comunica urmatoarele rezultate ale selectarii dosarelor depuse in vederea participarii la concursul din data de 15.07.2019 proba scrisa si proba practica:

Nr.          crt. Nume si prenume

candidat

Postul pentru care candideaza/

Birou/Compartiment

Rezultat selectare

dosare concurs

1 Turturica Bogdan-Costi Muncitor necalificat I

Comp. Ecarisaj

ADMIS
2 Prangati Sabina-Elena Referent, tr.prof.I

Comp. Monitorizare Locala

 

ADMIS

 

 

3 Tudor Constantin Stefan -//- RESPINS – nu face dovada

studiilor solicitate ( cursul de

calificare – Dispecer centru de

alarma) si nu face dovada vechimii in munca de 3 ani si 6 luni

 

4 Vasile Georgiana -//- ADMIS
5 Antipov Elena Infirmiera

Cresa nr.20

ADMIS

 

6 Buzamurga-Vulpe

Gabriela

-//- ADMIS
7 Rotaru Anisoara -//- ADMIS
8 Cristea Ramona Mariana Educator

Cresa nr.20

ADMIS cu conditia prezentarii

cazierului pana la data desfasurarii

primei probe a concursului

9 Dobre Anca -//- ADMIS
10 Albu Delia-Madalina Inspector de specialitate,

gradul I

Comp. Cluburi de Pensionari

ADMIS
11 Nicolau Nicoleta-Mihaela -//- ADMIS
12 Cristea Catalina-Ionica Referent, tr.prof.I

Comp. Cluburi de Pensionari

ADMIS
13 Draghiciu Elena -//- ADMIS
14 Opreanu Silvia -//- ADMIS
15 Petrea Luminita -//- ADMIS cu conditia prezentarii

cazierului pana la data desfasurarii

primei probe a concursului

16 Serban Ana -//- ADMIS
17 Vlaescu Daniela-Nicoleta -//- ADMIS
18 Enache Mariana Terapeut ocupational

Centrul de Zi pentru Persoane in

Varsta

ADMIS
19 Vizeteu Laura-Mihaela -//- ADMIS
20 Holban Catalina Inspector de specialitate,

gradul I

Comp. Fond locativ

ADMIS

 

Cu drept de contestatie pana in data de 08.07.2019, ora 13,30.

 

 

Proba scrisa pentru posturile de Referent tr. prof.I – Compartiment Monitorizare Locala, Infirmieră – Cresa nr.20, Educator – Cresa nr.20, Inspector de specialitate gradul I –  Compartiment Cluburi de Pensionari, Referent tr. prof.I –  Compartiment Cluburi de Pensionari, Terapeut ocupațional – Centrul de Zi pentru Persoane in Varsta, Inspector de specialitate gr.I – Compartiment Fond Locativ, se va sustine pe data de 15.07.2019, ora 10,00;

Proba practica pentru postul de muncitor necalificat se va sustine pe data de 15.07.2019, ora  13.00.

 

 

Afisat astazi, 05.07.2019, ora 13,30