REZULTATUL PROBEI PRACTICE LA CONCURSUL DE RECRUTARE DIN DATA DE 06.04.2021

0
182

NR.25344/07.04.2021

 

Nr. crt. Nume si prenume candidat Postul pentru care candideaza Medie punctaj proba practica Rezultat

practica

1 David Lăcrămioara Muncitor necalificat, tr.prof.I

Comp. Adm. piețe, târguri,

oboare

91,33

 

Admis
2 Bucur Ana -//- Respins

Nu s-a prezentat

3   Sali Maria Muncitor necalificat, tr.prof.I

Comp. Întreținere

89,00

 

Admis
4 Vasile Cătălin Muncitor necalificat, tr.prof.I

Comp. Ecarisaj

12,67 Respins
5 Coman Petruța Emilia Muncitor calificat, tr.prof.II

Comp. Spații Verzi

97,67 Admis
6 Simion Florentina -//- 84,00 Admis
7 Iorga Mihai Muncitor calificat, tr.prof.I

Comp. Administrare cimitire

Respins

s-a retras de la proba practica

Afisat astazi, 07.04.2021 ora 13.00

Cu termen de contestatie pana pe data de 08.04.2019, ora 13.00

Interviul se va sustine in data de 12.04.2021 ora 09.00.