REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DE RECRUTARE ORGANIZAT IN DATA DE 06.04.2021 PROBA SCRISA SI PROBA PRACTICA

0
1380

Nr.25343/07.04.2021

In conformitate cu prevederile Art.30 alin.3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise la concursul din data de 06.04.2021 proba scrisa si practica:

 

Nr. crt. Nume si prenume candidat Postul pentru care candideaza/

Compartiment

Medie punctaj proba scrisa

 

Rezultat proba scrisa

 

1 Găliceanu Alexandra           Maria Administrator, tr.prof.I

Comp. Adm. piețe, târguri,

oboare

83,66 Admis

 

2 Miriță Elena -//- 36,00 Respins

 

3 Garagancea Cristina -//- Respins

Nu s-a prezentat

 

4 Lungu Angela Asistent social practicant

Comp. Autoritate Tutelară

58,33 Admis

 

5 Buzăeanu Alina –            Mădalina -//- 15,50  

Respins

 

 

6

Corbu Florentina Infirmieră

Creșa nr.20

50,00 Admis

 

7 Marcu Mădălina – Elena Administrator, tr.prof.I

Creșa nr.20

71,00 Admis

 

8 Sava Rodica -//- 67,00 Admis

 

9 Bercu Florentina -//- 52,66 Admis

 

10 Mihai Alina – Florentina -//- 40,33 Respins

 

11 Sauca Geanina – Olivia -//- 34,00 Respins

 

12 Bică Valeriu

 

-//- 30,50

 

 

 

Respins

 

 

 

 

13

 

Gogioman Elena

 

-//-

 

 

 

Respins

Nu s-a prezentat

 

  

Afisat astazi, 07.04.2021, ora 13.00

Cu drept de contestatie pana in data de 08.04.2021, ora 13.00.

Interviul se va sustine in data de 12.04.2021, ora 13.00.