REZULTATUL FINAL AL PROBEI SCRISE LA EXAMENUL DIN DATA DE 23.10.2019 (proba scrisă)

0
1088

REZULTATUL FINAL AL  PROBEI  SCRISE

LA EXAMENUL DIN  DATA DE 23.10.2019 (proba scrisa)

 

    In conformitate cu prevederile Art.30 alin.3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate finale  la examenul din data de 23.10.2019 (proba scrisa):

Nr. crt. Nume si prenume candidat Postul pentru care candideaza/

Compartiment

Medie punctaj proba scrisa Rezultat proba scrisa
1 Lazar-Craciun Crina Inspector de specialitate, gr.II

Compartimentului Implementare Proiecte-Fonduri Europene

98.33 ADMIS

 

Afisat astazi, 25.10.2019, ora 10.00