Rezultatele finale ale concursului de promovare, organizat în data de 14 iunie 2021 (proba scrisă), în cadrul Primăriei orașului Năvodari, pentru ocuparea a 3 funcții publice de conducere vacante

0
1180

Nr.42348/17.06.2021 

 

Rezultatele finale ale concursului de promovare,

 organizat în data de 14 iunie 2021 (proba scrisă), în cadrul Primăriei orașului Năvodari, pentru ocuparea a 3 funcții publice de conducere vacante

 

 Având în vedere prevederile art.62 alin.(3) și art.67^1 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale ale concursului: 

Nr.

crt.

Număr înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică de conducere

vacantă / Compartiment

Punctaj

proba

scrisă

Punctaj

interviu

Punctaj

final

Rezultat

final

1  

34921/18.05.2021

Director executiv adjunct/

Direcția Poliția Locală

98,00 100,00 198,00 Admis
2  

36698/24.05.2021

Director executiv adjunct/

Direcția Asistență Socială

92,00 100,00 192,00 Admis
3  

36886/25.05.2021

Șef Serviciu/Serviciul Strategii Programe și Statistici-Autoritate Tutelară-Protecția Copilului/Direcția Asistență Socială 93,50 100,00 193,50 Admis

 

Afișat astăzi 17.06.2021 ora 11,00 la sediul Primăriei orașului Năvodari și pe pagina de internet a instituției.

Secretar comisie concurs,

Referent de specialitate,

Epuraș Viorica