Rezultat selecție dosare la concursul de recrutare din 27 mai 2021

0
943

Nr.35130/18.05.2021

 

 Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de RECRUTARE organizat în data de 27 mai 2021 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Năvodari

                         Având în vedere prevederile art.40, alin.1 art.50, alin.1 și alin.2 din Hotarârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în urma verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Număr de înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică de execuție/

Compartiment

 

Rezultatul selecției dosarelor
1 31774/05.05.2021 Inspector, clasa I, grad profesional superior/Compartiment Administrare Deumuri, Străzi-Măsurători Topo-Autorizare Agenți Economici Admis
2 31992/05.05.2021 Consilier, clasa I, grad profesional debutant/Compartiment Protecția Persoanelor cu Handicap Admis
3 32515/07.05.2021 Consilier, clasa I, grad profesional debutant/Compartiment Protecția Persoanelor cu Handicap Admis
4 33247/11.05.2021 Consilier, clasa I, grad profesional debutant/Compartiment Protecția Persoanelor cu Handicap RESPINS

Nu face dovada studiilor solicitate conform condițiilor specifice

5 33426/11.05.2021 Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant/Compartiment Autoritate Tutelară Admis
6 33562/12.05.2021 Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant/Compartiment Autoritate Tutelară Admis
7 34145/13.05.2021 Inspector, clasa I, grad profesional principal/Compartiment Strategii Programe și Statistici Admis
 

 

8

 

 

 

34157/13.05.2021

 

 

Consilier, clasa I, grad profesional debutant/Compartiment Autoritate Tutelară

 

 

Admis, cu condiția prezentării cazierului judiciar în original până la susținerea interviului

9 34295/14.05.2021 Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant/Compartiment Autoritate Tutelară Admis, cu condiția prezentării cazierului judiciar în original până la susținerea interviului
10 34351/14.05.2021 Inspector, clasa I, grad profesional superior/Compartiment Administrare Deumuri, Străzi-Măsurători Topo-Autorizare Agenți Economici Admis
11 34566/17.05.2021 Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant/Compartiment Autoritate Tutelară Admis
  • În conformitate cu prevederile art.67^1 din Hotarârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare: ”Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.”
  • Candidații declarați admisi vor susține proba scrisă în data de 27.05.2021, ora 1000 la sediul Primăriei orașului Năvodari, Str.Dobrogei, nr.1.
  • Candidaţii nemulțumiti pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecţiei dosarelor, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei, Anane Dorina-Inspector în cadrul Biroului Resurse Umane.

 

Afișat astăzi, 18.05.2021, ora 15.00