Regulament PUG, UTR Trup A + Trup C + Hotărâri aferente

0
4201

Atașat găsiți UTR-urile din Trup A + Trup C + Hotărârile aferente acestora

Regulamentul Local de Urbanism aprobat prin HCL 69/15.02.2004 cu impărțirea pe UTR-uri ale teritoriului aferent trupurilor A și C.

Hotararea de Consiliu Local 110/24.02.2017 de prelungire a PUG-ului

Regulament PUG etapa1

Trup A

Regulament PUG etapa 2

Trup C