Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 28.10.2021

0
1083
 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Orasului Navodari pentru anul 2021
 2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 128/27.05.2021 cu privire la repartizarea in anul 2021 a unor fonduri din bugetul local pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult din orasul Navodari
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
 4. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr.52825/17.12.2015 pentru locuinta situata in Orasul Navodari, str. Pescarusului nr. 88, bl. SP2
 5. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 52843/17.12.2015 pentru locuinta situata in Orasul Navodari, str. Pescarusului nr. 88, bl. SP2
 6. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 34060/24.10.2011 privind inchirierea spatiilor situate in Cladirea nr. 33, strada Sanatatii, Oras Navodari
 7. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului de inchiriere pentru locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Cabanei, Camin Nou
 8. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului de concesiune nr. 13436/15.06.2007 privind concesionarea unui spatiu cu destinatie de “Cabinet Medical Individual”, situat in Navodari, strada Albinelor, nr. 15D, in suprafata totala de 47,03 mp
 9. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui teren situat in Navodari, Bdul Navodari fn, judetul Constanta
 10. Proiect de hotarare cu privire la incetarea aplicabilitatii HCL Navodari nr. 172/9.07.2021
 11. Proiect de hotarare cu privire la incetarea aplicabilitatii HCL Navodari nr. 173/29.07.2021
 12. Proiect de hotarare cu privire la incetarea aplicabilitatii HCL Navodari nr. 174/29.07.2021
 13. Proiect de hotarare cu privire la revocarea HCL nr. 130/27.05.2021 privind completarea HCL nr. 179/28.04.2017 cu privire la derularea proiectului “Reconstructia Ecologica”
 14. Proiect de hotarare cu privire la preluarea unor bunuri din domeniul privat al Orasului Navodari in domeniul public al Orasului Navodari
 15. Diverse: – Adresa nr. 2893/05.10.2021

    

Ordinea de zi suplimentară

 1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA, pentu un teren in suprafata de 34 mp, situat in Navodari, strada B7, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton
 2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA, pentu un teren in suprafata de 121 mp, situat in Navodari, b-dul Mamaia Nord nr. 6, judetul Constanta, pentru amplasare punct de conexiuni si realizare traseu LES MT
 3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea nivelului minim al redeventei pentru spatiile cu destinatia de cabinete medicale situate in Navodari, strada Albinelor, nr. 15D, in suprafata totala de 85,44 mp