Proiect de hotărâre supus consultării publice. Aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Năvodari pe anul 2020

0
1292

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Orașului Năvodari vă aduce la cunoștință faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:

care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Năvodari.

Propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră cu privire la proiectul de hotărâre sus menționat vor fi adresate Compartimentului Autoritate Tutelară, Relația cu Consiliul Local din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, până la data de 27 februarie 2020, ora: 12:00.

Pentru informații suplimentare despre proiectul de hotărâre supus consultării publice, vă puteți adresa Direcției Poliției Locale din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la numărul de telefon 0241/760307.