Proiect de hotărâre supus consultării publice. Reglementarea semnalizării rutiere pe raza orașului Năvodari

0
402

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Orașului Năvodari vă aduce la cunoștință faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:

proiect de hotărâre care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Năvodari.

Propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră cu privire la proiectul de hotărâre sus menționat vor fi adresate Compartimentului Autoritate Tutelară, Relația cu Consiliul Local din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la adresa de e-mail: secretaroras@primaria-navodari.ro, până la data 25 februarie 2021, ora 12:00.

Pentru informații suplimentare despre proiectul de hotărâre supus consultării publice, vă puteți adresa Direcției Poliția Locală din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la numărul de telefon 0241/760.307 ori adresa de e-mail: politia-locala@primaria-navodari.ro.