Proiect de hotărâre supus consultării publice. Aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Orașului Năvodari pe anul 2021

0
64

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Orașului Năvodari vă aduce la cunoștință faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:

proiect de hotărâre care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Năvodari.

Propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră cu privire la proiectul de hotărâre sus menționat vor fi adresate Compartimentului Relația cu Consiliul Local din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la adresa de e-mail: secretaroras@primaria-navodari.ro, până la data 14 mai 2021, ora 12:00.

Pentru informații suplimentare despre proiectul de hotărâre supus consultării publice, vă puteți adresa Direcției Poliției Locale din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la numărul de telefon 0241/760.307 ori pe adresa de e-mail politia-locala@primaria-navodari.ro.