Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ Facilități Pescărești în Portul Midia, teren cu nr. carte funciară 109037

0
581

Primăria Orașului Năvodari, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, vă aduce la cunoștință faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:

care urmează a fi supus spre dezbaterea și aprobarea Consiliului Local Năvodari.

Propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră cu privire la proiectul de hotărâre sus-menționat vor fi adresate Biroului Relații Publice din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la adresa de e-mail: societatecivila@primaria-navodari.ro, până la data 15 noiembrie 2023, ora 12:00, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. În acest sens puteți folosi FORMULARUL de colectare de propuneri/opinii/recomandări – disponibil AICI.

Vă rugăm ca mesajul transmis electronic să poarte mențiunea ”Consultare publică – Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ Facilități Pescărești în Portul Midia, teren cu nr. carte funciară 109037, iar formularul transmis să fie în format editabil.

Pentru informații suplimentare despre proiectul de hotărâre supus consultării publice, vă puteți adresa Serviciului Arhitect-șef din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la numărul de telefon 0241/761.603 sau 0241/760.353 ori pe adresa de e-mail: urbanism@navodari.ro.