Măsuri minime de limitare a arderilor de miriște

0
1294

Este interzisă efectuarea operațiunilor de ardere a miriștii în perioadele de caniculă și secetă

Arderea miriștii se execută numai după obținerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007, informarea serviciului voluntar pentru situații de urgență de pe raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul și după obținerea acceptului Agenției de Protecție a Mediului.

Emiterea permisului de lucru cu focul se face prin grija primarului de către șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență sau o persoană desemnată în acest sens. Executarea arderii vegetației uscate și a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetățenești se poate face fără obținerea permisului de lucru cu focul.

Arderea miriștii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

– condiții meteorologice fără vânt;

– parcelarea miriștilor în suprafețe de maximum 10 ha, prin fâșii arate;

– izolarea zonei de ardere față de căi de comunicație, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier, prin executarea de fâșii arate;

– asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere a eventualelor incendii;

– asigurarea pentru suprafețe mai mici de 5 ha a suprafețelor și mijloacelor de stingere necesare;

– asigurarea, în cazul suprafețelor mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire;

– pe terenurile în pantă, arderea miriștii se face pornind din partea de sus a pantei.

Primarii sunt obligați să aducă la cunoștința cetățenilor prevederile generale și specifice care trebuie să fie respectate când execută arderi de miriști:

– În cazul producerii unor incendii, primarii vor coordona acțiunile de intervenție, asigurând participarea la intervenție a serviciului voluntar pentru situații de urgență, precum și conducerea intervenției, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forțelor inspectoratului.

– Inspectoratul va veni în sprijin numai în situația în care nivelul local de răspuns este depășit și numai atunci când sunt puse în pericol bunuri materiale și vieți omenești.

Măsuri minime de limitare a arderilor necontrolate ca urmare a acțiunilor de igienizare a terenurilor, a distrugerii prin ardere a resturilor menajere, furaje sau a vegetației uscate

Este interzisă efectuarea operațiunilor de ardere a vegetației uscate și a resturilor vegetale în perioadele de caniculă și secetă prelungită.

Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută numai după obținerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate de Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007, informarea serviciului voluntar pentru situații de urgență de pe raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul și după obținerea acceptului Agenției de Protecție a Mediului.

Emiterea permisului de lucru cu focul se face prin grija primarului către șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență sau o persoană desemnată în acest sens. Executarea arderii vegetației uscate și a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetățenești se poate face fără obținerea permisului de lucru cu focul.

Primarii sunt obligați:

– să aducă la cunoștința cetățenilor prevederile generale și specifice care trebuie să fie respectate când execută arderi de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale.

– în cazul producerii unor incendii, primarii vor coordona acțiunile de intervenție, asigurând participarea la intervenție a serviciului voluntar pentru situații de urgență precum și conducerea intervenției, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forțelor inspectoratului.

– inspectoratul va veni în sprijin numai în situația în care nivelul local de răspuns este depășit și numai atunci când sunt puse în pericol bunuri materiale și vieți omenești.

Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

– condiții meteorologice fără vânt;

– colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în cantități astfel încât arderea să poată fi controlată;

– executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcții și să nu afectaze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produse petroliere, ori alte bunuri materiale combustibile;

– curățarea de vegetație a suprafaței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 m;

– asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

– supravegherea permanentă a arderii;

– stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

– interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

În zona de siguranță a căii ferate, drumurilor naționale și județene, vegetația uscată și resturile vegetale se curăță obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor și, după caz, de către administratorii acestora.