Situația financiară și indicatorii aferenți execuției bugetului local la 30.09 2020