Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de RECRUTARE organizat în data de 24 noiembrie 2020 (proba scrisă), pentru ocuparea postului temporar vacant de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Resurse Umane – Compartiment Resurse Umane

0
1291

Nr.40482/11.11.2020

 Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de RECRUTARE organizat în data de 24 noiembrie 2020 (proba scrisă), pentru ocuparea postului temporar vacant de Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Biroului Resurse Umane – Compartiment Resurse Umane 

             Având în vedere prevederile art.40, alin.1, art.50 alin.2 si Art.72, alin.2 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,          cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr.

crt

Numele și prenumele candidatului Funcția publică de execuție

temporar vacantă/Compartiment

Rezultatul selecției dosarelor
1 Dumitrescu Cristina-

Marilena

Inspector, clasa I, grad profesional principal –  Compariment Resurse Umane Admis

 

Candidații declarați admiși vor sustine proba scrisă în data de 24 noiembrie 2020, ora 1000 la sediul Primăriei orașului Năvodari. Afișat astăzi 11.11.2020, ora 1000