Începând cu 20 octombrie, locuitorii orașului Năvodari pot depune cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire

0
1141
ajutor incalzire

ajutor incalzireÎncepând cu data de 20 octombrie, Primaria Navodari demarează procedurile de primire a cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei, sezonul rece 2015 – 2016.

Primaria Navodari informează cetăţenii care solicită acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei pentru sezonul rece 1 noiembrie 2015 – 31 martie 2016, că este necesar să depună pe lângă cererea şi declaraţia pe propria răspundere acte doveditoare:

 

1. Componenţa familiei se dovedeşte cu următoarele acte:

 • actele de identitate ale solicitantului şi membrilor familiei (B.I., C.I., C.I.P.);
 • certificatele de naştere ale copiilor în vârstă de până la 14 ani;
 • certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorţ;
 • adeverinţă eliberată de către asociaţia de proprietari / locatari în care se menţionează numărul membrilor de familie, numele şi prenumele acestora şi codul client.
 • hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;
 • actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.
 • alte documente solicitate, după caz.

2Veniturile se dovedesc cu următoarele acte, după caz:

 • adeverinţă de salariat, din care să reiasă venitul net şi valoarea bonurilor de masă, prime, indemnizaţii de hrană, etc;
 • talon de şomaj;
 • talon de alocaţie de stat;
 • talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii;
 • talon de indemnizaţie, pentru toate categoriile de indemnizaţii;
 • adeverinţă eliberată de Casa de Pensii Constanta din care să reiasă dacă figurează cu dosar;
 • certificat de încadrare în grad de handicap;
 • adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice pentru anii 2013-2014 pentru toţi membri adulţi, indiferent de venitul obţinut (în funcţie de veniturile obţinute vor putea fi solicitate la depunere acte suplimentare, de exemplu: un extras de cont pentru luna în care se depune cererea pentru a constata dacă persoana sau familia deţine un depozit bancar cu valoare mai mare de 3000 lei).
 • alte documente doveditoare, după caz.

3. Locuinţa se dovedeşte cu următoarele acte, după caz:

 • contractul de vânzare – cumpărare deţinut de titular;
 • contractul de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu clauză de habitaţie;
 • actul de succesiune deţinut de titular;
 • contractul de închiriere deţinut de titular;
 • contractul de comodat deţinut de titular;
 • împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.
 • alte documente solicitate, după caz.

4. Furnizorul de gaze sau de energie electrică se dovedeşte cu factura emisă de Congaz, respectiv de ENEL.

Pentru persoanele care doresc să solicite ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, este necesar să se facă dovada debranşării locuinţei de la energie termică, în baza unui document oficial.

Pentru persoanele care au domiciliul legal situat pe raza altei unităţi administrativ-teritoriale se va depune o adeverinţă de negaţie eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte că nu a depus cerere pentru acordarea acestui tip de ajutor şi  certificatul fiscal eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale.

Menţionăm că cererea şi declaraţia pe proprie răspundere va fi primită doar în situaţia în care se vor prezenta toate documentele solicitate.

Cererea şi declaraţia pe propria răspundere, precum şi celelalte acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate, se înregistrează in urmatoarele locatii:

 • pentru gaze naturale, ENEL si energie termica la „CENTRUL DE ZI”, intrarea pe la „Clubul Pensionarilor”
 • pentru lemne, carbuni si combustibili petrolieri la sediul „ASISTENTA SOCIALA” din orasul Navodari

Pentru sezonul rece 2015-2016 pot beneficia de ajutor de incalzire familiile care realizeaza venituri lunare nete pe membru de familie de pana la 786 lei (pentru cei racordati la energie termica), respectiv persoanele singure care realizeaza venituri nete lunare pana la 1082 lei ; pentru familiile racordate la energie electrica, gaze naturale si cei care folosesc lemne, combustibil solid, nu trebuie sa depaseasca 615 lei pe membru de familie.

Atentie, insa! Desi v-ati incadra in aceste cerinte, dar detineti anumite bunuri care conduc la excluderea acordarii ajutorului de incalzire si totusi depuneti actele necesare pentru a beneficia de acesta, riscati sa fiti amendati cu pana la 1.000 de lei! Cei care au o alta locuinta pe numele lor, teren, masina, motocicleta, barca, salupa sau chiar si un scuter ori utilaje agricole nu pot beneficia de acest ajutor.