CONDIȚII de Acordare stimulentul educațional sub formă de tichete sociale

0
5822

              ANUNŢ

În scopul stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate și al creșterii accesului la educație a acestora, prin Legea 248/2015 modificată și completată prin Legea nr.49/2020, se acordă  stimulentul  educațional sub formă de tichete sociale.q

CONDIȚII  DE  ACORDARE:

În conformitate cu art.2 din legea mai sus amintită, stimulentele educaționale se acordă:

  • copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  • prin excepţie, stimulentul educaţional se acordă şi copiilor aflaţi în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depăşesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei,
  • numai pentru copiii înscrişi într-o unitate de învăţământ preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Tichetele sociale pentru gradiniță se acordă copiilor înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar, și care fac parte din familii defavorizate, a căror venit lunar pe membru de familie este de până la 530 lei. 

Tichetele au valoarea de 100 lei și se acordă lunar, în perioada septembrie-iunie, cu condiția prezenței zilnice a copiilor la grădiniță, exceptând absențele motivate, care pot fi de 2 feluri:

  • Absențe medicale – motivate, pentru care părinții trebuie să aducă scutiri medicale corespunzătoare perioadei în care copiii au lipsit;
  • învoiri – cei mici pot fi învoiți de părinți maximum 3 zile pe lună, cu condiția anunțării cadrelor didactice.

Tichetele sociale pot fi utilizate pentru achiziționarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte și/sau a rechizitelor. 

Pentru anul școlar 2021 – 2022 dosarele se pot depune începând cu luna Septembrie 2021 până la data de 20 a fiecărei luni.

Mai multe informații se pot obține la sediul Direcției Asistență Socială Năvodari – Str. Sănătătii nr. 2 (langa Serviciul de Taxe si Impozite Locale) sau la nr. de telefon 0241/760 822; 0756 / 055 582

Primar,

Chelaru Florin