Rezultatul interviului la concursul de RECRUTARE organizat în data de 02 august 2021 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Năvodari

0
1168

Nr.53577/02.08.2021

Rezultatul interviului la concursul de RECRUTARE organizat în data de 02 august 2021 (proba scrisă)în cadrul Primăriei orașului Năvodari

    Având în vedere prevederile art.62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale interviului:

Nr.

crt.

Numar înregistrare

dosar de înscriere

candidat

Funcția publică de execuție vacantă

pentru care candidează/

Compartiment

Punctajul

interviului

Rezultatul interviului
1 48751/13.07.2021 Consilier juridic, clasa I, grad profesional superior/Compartimentul contencios 100 Admis
2 47772/08.07.2021 Inspector, clasa I, grad profesional superior/Compartimentul Tehnic-Investiții-Eficiență Energetică-Avize și Acorduri 100 Admis

 

Afișat astăzi 02.08.2021, ora 1530 , la sediul și pe pagina de internet a Primăriei orașului Năvodari.

                                    Secretar comisie,

Referent de specialitate,

Epuraș Viorica