Compartiment Autoritatea Tutelara / Relatia cu Consiliul Local

0
1972

{slider Autoritatea tutelara}

{slider Relatia cu Consiliul Local}

{slider Activitatea desfăşurată în perioada 1 ianuarie – 1 martie 2015}

Numărul şedinţelor consiliului local : 2 şedinţe ordinare;
Numărul şedinţelor comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local:  5
Număr de hotărâri adoptate de consiliul local: 54
Număr de dispoziţii emise: 257
Numărul de anchete psihosociale: 25
Numărul curatelelor speciale instituite pentru soluţionare cauze succesorale: 4
Numărul persoanelor puse sub interdicţie judecătorească, aflate în evidenţă: 2
Numărul tutorilor persoanelor puse sub interdicţie judecătorească: 2

{/sliders}