CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL  PROBEI  SCRISE LA CONCURSUL DIN  DATA DE 19.11.2018 PROBA SCRISA

0
1186

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATUL  PROBEI  SCRISE

LA CONCURSUL DIN  DATA DE 19.11.2018 PROBA SCRISA

 

In conformitate cu prevederile Art.30 alin.3 din Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatoarele rezultate ale probei scrise la concursul din data de 19.11.2018 proba scrisa:

 

Nr. crt. Nume si prenume candidat Postul pentru care candideaza/

Compartiment

Medie punctaj proba scrisa

 

Rezultat proba scrisa

 

1 Constantinescu Mariana- Carmen Asistent social principal 99,50 ADMIS
2 Abdul-Cair Latip Inspector de specialitate 73,00 ADMIS
3 Sterpu Mihaela -//- 52,00 ADMIS
4   Simion Elena-Laura -//- 49,00 RESPINS
5 Radulescu Mihaela Coordonator personal de

specialitate

85,30 ADMIS
6 Bivol Mihaela -//- 31,00 RESPINS

Cu drept de contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului

Interviul se va sustine in data de 23.11.2018, ora 09.00.

 

Comisia de concurs ,

 

– doamna Ghiorlan Corina – Sef Centru – presedinte

 

– doamna Cvas Tamara – Sef Centru –membru

 

– doamna Andronicescu Valentina– Medic primar scolar-membru

Secretar- Anane Dorina

 

                                                                                                                

Afisat astazi, 19.11.2018, ora 14.30