Beneficiarii Legii 15 trebuie să își reconfirme locurile!

0
2945

Primăria Orașului Năvodari dorește să amintească persoanelor înștiințate că pot beneficia de un lot de teren în baza Legii 15/2003, faptul că aceștia trebuie să reconfirme îndeplinirea condițiilor de eligibilitate conform prevederilor legale de mai jos:

Art. 3 din Legea 15/2003

„(1) De prevederile art. 1 beneficiază, o singură dată, tinerii care, la data depunerii cererii prevăzute la art. 4, au vârsta de până la 35 de ani şi îndeplinesc următoarele condiţii:
a) au împlinit vârsta de 18 ani;

b) la data depunerii cererii, precum şi la data rezolvării acesteia nu au avut sau nu deţin în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi.”

și

Art.10 pct. 4 din HCL Năvodari nr. 208/23.03.2016 – „solicitantul să nu dețină sau să nu fi deținut singur sau împreună cu soțul/soția, după caz, la data depunerii cererii, precum și la data soluționării acesteia, în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală, atât în localitatea în care solicită atribuirea în folosință a unui teren, cât și în alte localități.”

Dorim să menționăm faptul că au fost înștiințați doar primii 237 de solicitanți, având în vedere faptul că sunt 228 de locuri disponibile. În cazul în care nu se vor face confirmări în termenul prevăzut pentru ocuparea acestora, vor fi notificați următorii calificați.

Verificați aici lista de prioritate noua