Ajutor financiar pentru preșcolarii care provin din familii defavorizate

0
1074

Școala este motorul principal ce stă la baza formării viitorului adult. Administrația publică locală sprijină preșcolarii din familii defavorizate prin acordarea stimulentelor educaționale sub formă de tichete sociale.

Tichetele sociale pentru grădiniță se acordă copiilor înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar, care fac parte din familii defavorizate al căror venit lunar pe membru de familie este de până la 557,03 lei.

Tichetele au valoare de 105 lei și se acordă lunar în perioada septembrie-iunie cu condiția prezenței zilnice, exceptând absențele motivate, a copiilor la grădiniță.

Pentru anul școlar 2022-2023 dosarele se pot depune lunar până la data de 20 a fiecărei luni.

Informații suplimentare puteți obține la sediul Direcției Asistență Socială Năvodari, sau la nr de telefon 0241 760 822 / 0756 055 582.