A doua întrunire publică cu mediul de afaceri pe tema constituirii OMD Mamaia Nord va avea loc luni, 24 mai, la Centrul de Afaceri Năvodari

0
1808

Reprezentanții mediului de afaceri cu activitate în domeniul turismului, care nu au fost prezenți la prima întrunire publică, dar care sunt interesați de asocierea în cadrul Organizației de Management al Destinației Mamaia Nord, sunt așteptați la cea de-a doua întrunire publică, care va avea loc luni, 24 mai, ora 13.00, la Centrul de Afaceri Năvodari.

Aproximativ 100 de agenți economici au participat la prima întrunire publică organizată de grupul de lucru constituit la nivelul Primăriei Orașului Năvodari în data de 21 aprilie a.c.

Toate adeziunile depuse de către persoanele juridice interesate vor fi centralizate, urmând ca în cadrul unei Comisii mixte de lucru să se elaboreze propunerile de Statut și Act Constitutiv.

Participarea orașului Năvodari ca membru fondator la constituirea OMD Mamaia Nord, cota de participare și denumirea vor fi aprobate ulterior prin hotărâre de Consiliu Local.

OMD Mamaia Nord este asociație de utilitate publică și se înființează prin asocierea autorității publice locale din componența destinației cu plătitori de taxă specială de promovare turistică, respectiv:
•       membri din cadrul destinației ai confederațiilor/federațiilor patronale reprezentative, cu activități în domeniul turismului;
•       organizații patronale;
•       angajatori din cadrul destinației turistice.

Conform Ordonanței nr. 15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, Asociația ”Organizația de Management al Destinației Mamaia-Nord” este persoană juridică, organizată în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, prin parteneriat public-privat, care realizează politica de dezvoltare turistică a destinației, inclusiv politica de marketing a destinației, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.