Solicitările de prelungire a contractelor de închiriere a locuinţelor ANL se pot depune online

0
2164
navodari - blocuri-ANL

ANUNT

În vederea prelungirii contractelor de închiriere a locuinţelor ANL, se va depune solicitare prin e-mail, la adresa: secretariat@primaria-navodari.ro .
Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
– acte de starea civilă;
– numărul persoanelor aflate în întreținere;
– declaraţie dată în formă autentică din care să rezulte că: “la data prelungirii contractelor de închiriere, titularul contractului de închiriere, soțul/soția acestuia și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia au obligația să facă dovada că nu au dobândit o locuință în proprietate și/sau cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-
teritoriale sau a unității în care își desfășoară activitatea, în localitatea în care deține locuința actuală sau în localitățile în care a fost extinsă cuprinderea teritorială, după caz”.