Se pot depune cererile pentru acordarea tichetelor sociale cu ocazia Sărbătorii Paștelui

0
3163

Primăria Orașului Năvodări anunța persoanele interesate că începând cu data de 29 ianuarie 2018 pot depune cererile pentru acordarea tichetelor sociale cu ocazia Sărbătorii Paștelui.

Conform Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr.30/24.02.2017 , beneficiarii tichetelor sociale sunt următoarele categorii de persoane*:

  • beneficiarii de venit minim garantat stabilit în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările și modificările ulterioare;
  • beneficiarii de alocație de sustinere a familiei stabilită în baza Legii 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei;
  • persoanele încadrate în grad de handicap grav și accentuat;
  • pensionarii ale căror venituri proprii, nete, sunt mai mici sau egale cu suma de 1450 lei/lună”,
  • persoane cu vârsta peste 60 ani, fără niciun venit.

Primirea cererilor persoanelor îndreptățite, însoțite de documentele aferente fiecărei categorii în parte, se va face la sediul Direcției Asistență Socială din Năvodari, str. Sănătății, nr.3, în perioada 29 ianuarie 15 martie 2018, de luni până vineri între orele 812.

Distribuirea tichetelor sociale se va face tot la sediul Direcției Asistență Socială, în perioada 19 martie – 30 martie 2018, în programul de lucru al instituției.

*o persoană/ familie beneficiază de tichete sociale pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparține la data distribuirii tichetelor, chiar dacă se regăsește la acea dată în mai multe dintre categoriile de mai sus. În cazul persoanelor cu handicap grav și accentuat care se regăsesc și în celelalte categorii de beneficiari eligibili, acestea vor primi tichetele sociale pentru categoria persoanelor cu handicap.

** Se iau în calcul nu numai pensiile solicitanților, ci și alte venituri realizate din salarii, chirii etc.