Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional organizat în data de 16.12.2021, proba scrisă, în cadrul Primăriei orașului Năvodari

0
835

Nr. 83689/07.12.2021

    Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. ”a”, art. 50 alin. (2) și art. 67^1 din Hotărârea 611/2008 privind organizarea  și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Număr de înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică solicitată Rezultatul selecției dosarelor
1 79041/16.11.2021 Inspector, cls. I, principal ADMIS
2 82301/02.12.2021 Inspector, cls. I, superior ADMIS
3 78685/15.11.2021 Consilier achiziții publice, cls. I, superior ADMIS
4 82317/02.12.2021 Inspector protecție civilă, cls. I, superior ADMIS
5 78591/15.11.2021 Inspector, cls. I, principal ADMIS
6 78453/15.11.2021 Polițist local, cls. III, superior ADMIS
7 78531/15.11.2021 Polițist local, cls. I, principal ADMIS
8 82329/02.12.2021 Inspector, cls. I, superior ADMIS
9 78442/15.11.2021 Inspector, cls. I, superior ADMIS
10 78420/15.11.2021 Polițist local, cls. I, principal ADMIS

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 16.12.2021, ora 10.00 la sediul Primăriei orașului Năvodari.

Candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, conf. Art. 63 din Hotărârea 611/2008 privind organizarea  și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisie de soluționare a contestațiilor, doamna Abagiu Ioana Maria – inspector în cadrul Biroului Resurse Umane.

Se va afișa astăzi 07.12.2021, ora 12.00.

                                                                                                                                     Secretar,

Inspector,

Abagiu Ioana Maria