Rezultatul probei scrise la concursul de promovare, organizat în data de 07 decembrie 2021 (proba scrisă), pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef Serviciu – Serviciul Relația cu Consiliul Local – Registru Agricol

0
265

Nr.83722/07.12.2021

    Având în vedere prevederile art.60 alin.(2) din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt

Număr înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică de conducere

vacantă / Compartiment

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise
1 77993/11.11.2021 Șef Serviciu / Serviciul Relația cu Consiliul Local – Registru Agricol 88,60 Admis


După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă candidaţii nemulţumiţi pot face contestație, în

termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei scrise la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform prevederilor art.63 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Interviul se va susține în data de 09 decembrie 2021, ora 13,00.

Secretar comisie concurs,

Referent de specialitate,

Epuraș Viorica

Afișat astăzi 07 decembrie 2021, ora 12,15, la sediul și pe pagina de internet a Primăriei orașului Năvodari