Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei orașului Năvodari

0
1232

Nr.46148/09.11.2018

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei orașului Năvodari

 

 

 

                   Având în vedere prevederile art. 40 alin (1) lit a) și art. 50 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunica următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

 

 

Nr

crt

Numele și prenumele candidatului Funcția publică solicitată Rezultatul selecției

dosarelor

1. Lungu Eliza Consilier, cls I, grad profesional superior Admis
2. Tănasă Nicoleta-Loredana Inspector, cls I, grad profesional principal Admis
3. Codru Georgeta Inspector, cls I, grad profesional principal Admis
4. Mihăilă Gabriel Polițist local, clasa I, grad profesional superior Admis
5. Donciu Adrian Inspector protecție civilă, clasa I, grad profesional principal Admis

 

 

  • Candidațiideclarațiadmiși vor susțineprobascrisăîndată de 15.11.2018, ora 1000 la sediul Primăriei orașului Năvodari
  • După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la dată afişării rezultatului selecţiei dosarelor, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept; contestația se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Ciocan Marinela- Inspector principal – Compartiment Salarizare.

 

                                                                                                                                   

Afișat astăzi,

09.11.2018, ora 12.30

 

Secretar,

                                                                                                      Ciocan Marinela

                                                                                                   Compartiment Salarizare