Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de RECRUTARE organizat în data de 25.07.2019 în cadrul Primăriei orașului Năvodari

0
1262

Având în vedere prevederile art. 40 alin (1) lit a) si art. 50 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

 

Nr.

crt

Numele si prenumele candidatului Functia publica Rezultatul selectiei dosarelor
1. Mihaila Ramona Inspector, clasa I, grad profesional superior – Comp.Autoritate Tutelara-Relatia cu Consiliul Local Admis
 

 

2.

 

 

Aftene Elena

 

 

 

Consilier, clasa I, grad profesional superior –

Comp. Relatii Publice

Admis

 

 

 

Candidatii declarati admisi vor sustine proba scrisa in data de 25.07.2019, ora 10.00 la sediul Primariei orasului Navodari.

Candidaţii nemultumiti pot face contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selecţiei dosarelor, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, Ciocan Marinela-Inspector in cadrul Biroului Resurse Umane.

 

Afișat astăzi,  18.07.2019 ora 17.00   

                                Secretar,

                                                                                                  Inspector, Ciocan Marinela