Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de RECRUTARE organizat în data de 08 februarie 2021 (proba scrisă) în cadrul Primăriei orașului Năvodari

0
1209

Nr.13855/26.01.2021

             Având în vedere prevederile Art.50, alin.1 și alin.2 din Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică urmatoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

 

Nr.

crt

Numele și prenumele candidatului Funcția publică de execuție/

Compartiment

 

Rezultatul selecției dosarelor
1 Penu Florin Inspector, clasa I, grad profesional superior/Compartiment Monitorizare Proiecte Admis

 

Proba scrisă se va susține în data de 08 februarie 2021, ora 1000 la sediul Primăriei orașului Năvodari, Str.Dobrogei, nr.1.

Afișat astazi 26.01.2021, ora 10,00