Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de 26.01.2021

0
1400

1. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar din Orasul Navodari pentru anul scolar 2020-2021

2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea cuantumului si numarul de burse scolare ce se vor acorda in anul scolar 2020-2021 in unitatile de invatamant preuniversitar

3. Proiect de hotarare cu privire la completarea Hotararii Consiliului Local nr 209/22.12.2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Navodari in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant din Orasul Navodari pentru anul scolar 2020-2021

4. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Navodari

5. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei a Statului de functii si a Statului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari, judetul Constanta

6. Proiect de hotarare privind stabilirea modului de intocmire a Registrului Agricol al Orasului Navodari, Judetul Constanta pentru perioada 2020-2024, in format electronic

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura

8. Proiect de hotarare cu privire la completarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare Apa – Canal Constanta

9. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr.88, lot 1, bloc SP1

10. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Ceferistului nr.54, lot.2, judetul Constanta

11. Proiect de hotarare cu privire la aprobaea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada S18 nr.17, lot 16, judetul Constanta

12. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Ceferistului nr.3, judetul Constanta

13. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzari unui teren situat in Navodari, strada Randunelelor nr.42, judetul Constanta

14. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii unui teren situat in Navodari, str. M10 nr.27D, LOT 5, judetul Constanta

15. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii terenului situat in Navodari, strada Principala nr.1 D, judetul Constanta

16. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii terenului situat in Navodari, strada Principala nr.1 C, judetul Constanta

17. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea vanzarii locuintei situata in Navodari, Aleea Egretei, bloc 17A EST

18. Proiect de hotarare cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului situat in Navodari, strada Egretei nr.2, judetul Constanta

19. Proiect de hotarare cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului situat in Navodari, strada Corbului, nr.76B,  judetul Constanta

20. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea SC E-Distributie Dobrogea SA pentru un teren in suprafata de 120 m, situat in Navodari, strada Hanului Lot 2 – parcare, judetul Constanta, in vederea amplasarii unui post de transformare in anvelopa de beton

21. Proiect de hotarare privind acordarea de scutire la plata impozitului pentru cladirea folosita ca domiciliu, aflata in proprietatea sau copropietatea persoanelor ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social

22. Proiect de hotarare cu privire la completarea obiectului secundar de activitate al SC Termica Distribtie Navodari SRL

23. Proiect de hotarare cu privire la acoperirea deficitului inregistrat in anul 2020 din excedentul bugetului local inregistrat la 31.12.2019 si utilizarea excedentului inregistrat la 31.12.2020 in cursul anului 2021

24. Proiect de hotarare privind completarea si modificarea HCL nr.87/04.06.2020 privind aplicarea prevederilor CAP II din OUG nr. 69/2020 pentru mdificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fical si pentru instituirea unor masuri fiscale pentru anularea accesoriilor aferente oblgatiilor bugetare principale restante la 31.03.2020 datorate bugetului local

25. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii reglementarilor urbanistice

26. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea modificarii idicatorilor urbanistici in vederea obtinerii unui regim de inaltime P+10E

27. Proiect de hotarare privind inregistrarea U.A.T. Navodari in Sistemul National Electronic de Plata Online