Rezultatul selectării dosarelor depuse pentru patriciparea la concursul organizat în data de 08.02.2018 (proba scrisă)

0
1808

REZULTATUL SELECTĂRII DOSARELOR DEPUSE

PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL

organizat în data de 08.02.2018 (proba scrisă)

 

 

În conformitate cu prevederile Art.20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selectării dosarelor depuse în vederea participării la concursul din data de 08.02.2018 (proba scrisă):

 

Nr. crt. Nume și prenume candidat Postul pentru care candidează/

Compartiment

Rezultat selectare

dosare concurs

1 Cimpeanu Nicolae Inspector de specialitate, gradul I/ Compartiment Administrare drumuri, străzi, salubrizare, spații verzi Admis
2 Batica Mihaela Iuliana “ – “ Admis
3 Jianu Ancuta -Alexandrina “ – “ Admis
4 Moldoveanu Madalina Ioana Inspector de specialitate, gradul I/ Compartiment Management Programe – pe perioada de durabilitate a proiectului Centru de Afaceri Admis
5 Dobrin Alina Inspector de specialitate, gradul IA / Compartiment Secretariat Admis

 

Cu drept de contestație până în data de 05.02.2018, ora 11,00.

Proba scrisă se va susține în data de 08.02.2018, ora 10,00.