Nr.37838/27.05.2021

 

Rezultatul probei scrise la concursul de RECRUTARE

organizat în data de 27 mai 2021

în cadrul Primăriei orașului Năvodari, județul Constanța

 

 

          În conformitate cu prevederile art.67^1 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,  cu modificările și completările ulterioare: ”Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat.”

Având în vedere prevederile art.41 lit.d) și art.60, alin.(2) din Hotarârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

Crt.

Număr de înregistrare dosar de înscriere candidat Funcția publică vacantă

pentru care candidează

Punctajul

probei scrise

Rezultatul probei scrise
1 34145/13.05.2021 Consilier, clasa I, grad profesional principal/Compartiment Strategii Programe și Statistici

 

75,00 Admis
2 31774/05.05.2021 Inspector, clasa I, grad profesional superior/Compartiment Administrare Deumuri, Străzi-Măsurători Topo-Autorizare Agenți Economici 73,66 Admis
3 31992/05.05.2021 Consilier, clasa I, grad profesional debutant/Compartiment Protecția Persoanelor cu Handicap 72,16 Admis
4 33426/11.05.2021 Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant/Compartiment Autoritate Tutelară 68,00 Admis
5 34351/14.05.2021 Inspector, clasa I, grad profesional superior/Compartiment Administrare Deumuri, Străzi-Măsurători Topo-Autorizare Agenți Economici 53,00 Admis
6 34157/13.05.2021 Consilier, clasa I, grad profesional debutant/Compartiment Autoritate Tutelară

 

51,50 Admis
7 32515/07.05.2021 Consilier, clasa I, grad profesional debutant/Compartiment Protecția Persoanelor cu Handicap 25,66 Respins
8 33562/12.05.2021 Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant/Compartiment Autoritate Tutelară 24,83 Respins
9 34295/14.05.2021  

Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant/Compartiment Autoritate Tutelară

24,83 Respins
10 34566/17.05.2021 Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant/Compartiment Autoritate Tutelară 9,00 Respins

 

  • Candidaţii nemulțumiti de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la ora afișării rezultatului probei scrise, la sediul Primăriei orașului Năvodari, Str.Dobrogei, nr.1, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Anane Dorina – Inspector – Compartiment Resurse Umane.
  • Interviul se va susține în data de 03.06.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei orașului Năvodari.

 

Afișat astăzi 27.05.2021, ora 17.30 la sediu și pe pagina de internet a Primăriei Orașului Năvodari.