Comisia de examen comunica urmatoarele rezultate ale interviului:

Nr.

crt

Numele si prenumele candidatului Functia publica Punctajul

interviului

Rezultatul interviului
1 Lungu Cosmin Politist local, Clasa I, grad profesional asistent 85,33 Admis

Afisat astazi 31.10.2019, ora 1230 , la sediul Primariei orasului Navodari