Regulament Concurs Creație Totemuri – Oraș Năvodari

0
1768

ANEXA NR.1/HCL

 

 

Regulament Concurs Creatie – Totemuri Oras Navodari

CUPRINS

Capitolul I – Date generale

 1. Promoterii concursului
 2. Organizatorii concursului
 3. Secretariatul concursului
 4. Consultatul tehnic al concursului
 5. Scopul concursului
 6. Tipul concursului
 7. Limba concursului
 8. Componența juriului
 9. Premii
 10. Termene: observații, întrebări, răspunsuri la întrebări, date obiectiv, premierea

Capitolul al II-lea – Participarea la concurs

 1. Drept de participare
 2. Condiții de participare
 3. Condiții în vederea jurizării

Capitolul al III-lea – Desfășurarea concursului

 1. Înscrierea la concurs
 2. Documentația pusă la dispoziția concurenților
 3. Dreptul concurenților de a solicita clarificări
 4. Prezentarea proiectelor
 5. Anonimatul proiectelor
 6. Predarea proiectelor
 7. Verificarea proiectelor și jurizarea
 8. Confidențialitate
 9. Criterii de apreciere
 10. Comunicarea rezultatelor
 11. Publicarea rezultatelor concursului

Capitolul al IV-lea – Valorificarea proiectelor

 1. Proprietatea asupra proiectelor
 2. Încheierea contractului pentru punerea in aplicare a conceptului

 

Capitolul I – Date generale

 1. Promoterii concursului

 

Cetateni ai orasului Navodari, Studenti/absolventi de studii universitare de specialitate din cadrul:

Ordinul Arhitectilor din România/ Dobrogea

Facultatea de Arte, Universitatea Ovidius Constanta

Facultatea de Arhitectura, Universitatea Ion Mincu

Facultatea de Urbanism, Universitatea Ion Mincu

Uniunea Artistilor Plastici Constanta

 1. Organizatorii concursului

Primaria orasului Navodari

 1. Secretariatul concursului

Secretariatul concursului este asigurat de aparatul executiv  şi anume biroul  Urbanism din cadrul Primăriei orasului Navodari

Adresa pentru trimiterea proiectelor: str.Dobrogei, nr.1, Birou Urbanism

 

Secretariatul are următoarele atribuții:

 • Asigură accesul concurenţilor la documentaţia de concurs prin diferite surse de informare: internet, anunţuri etc.
 • Asigură înscrierea participanților
 • Înregistrează întrebările concurenților
 • Transmite răspunsurile la întrebările primite tuturor participanților înscriși în concurs;
 • Asigură primirea și înregistrarea proiectelor-propunere 3D predate de participanți in format fizic, pe hartie  la adresele de predare proiecte, eliberându-le acestora confirmarea de predare, precum și a acelora expediate prin poștă/curier;
 • Înlătură de pe coletele expediate prin poștă/curier, orice indicații de natură să deconspire anonimatul proiectelor-propunerilor 3D;
 • documentatia trebuie sa contina si un memoriu tehnic cu descrierea solutiei, materiale etc si devize cu estimarea financiara a lucrarilor.
 • Verifica documentele de calificare, în prezența membrilor juriului;
 • Asigură, după stabilirea de către juriu a proiectului premiant
 • Transmite către concurenți rezultatul jurizării.

 

 1. Consultantul tehnic si secretar al concursului

Consultantul tehnic si Secretar  al concursului este ing.Stanciu Giorgiana, reprezentant al Biroului Urbansim din cadrul Primariei orasului Navodari

 1. Tipul concursului

Concurs de creatie desfășurat într-o singură fază.

 1. Limba concursului

Documentele concursului și proiectele-propunerile 3D sunt redactate în limba română.

 1. Componența juriului

 

-Viceprimar oras Navodari- Mara Liliana

-Sef Birou Disciplina in Constructii, Primaria Navodari

-Sef Birou Achizitii Publice, Primaria Navodari

-Consilier Personal Primar

-punctaj acordat in functie de votul cetatenilor dupa mediatizarea tuturor solutiilor participante pe website-ul Primariei.

 1. Premii

Premiul I   5.000 euro

Premiul II   1.000 euro

Premiul III    500 euro

 1. Termene: observații, întrebări, răspunsuri la întrebări, colocviul, date obiectiv, premierea
 • Lansare concurs – 5.03.2018
 • Data și ora limită pentru înscrierea în concurs și predarea proiectelor (inclusiv termenul limită pentru proiectele trimise prin poștă) – 2 Iulie 2018,ora 10:00
 • Data expunerii proiectelor în cadrul Primariei orasului Navodari,Foaierul Casei de Cultura  – 2 Iulie 2018, ora 12:00
 • Data și ora pentru afișarea rezultatelor și anunțarea câștigătorului -27 Iulie 2018,ora 14

 

 

 

Capitolul al II-lea – Participarea la concurs

 1. Drept de participare

Concursul este deschis cetatenilor, elevilor si studentilor la arte, arhitectura, urbanism, peisagistica și absolventilor arhitecți, urbaniști și peisagiști din România. Concurenții pot fi persoane fizice sau juridice, care  pot participa individual sau în echipe de maxim 3 persoane.

Persoanele care fac parte din juriu, secretariatul concursului, persoanele ce au participat la elaborarea temei și regulamentului de concurs, sponsorii concursului, Consilieri Locali precum și angajații acestora sau rudele până la gradul al treilea inclusiv, nu au dreptul de a participa la concurs.

 1. Condiții de participare
 • Formular înscriere – Anexa 1 a prezentului regulament – datat, completat și semnat, la predarea proiectului;

La predarea planșei de concurs:

 • Predarea formularului – Anexa 1;
 • Predarea proiectului în format fizic conform specificațiilor prevăzute în tema de concurs,Anexa 2 însoțit de un CD care să conțină proiectul predat în format electronic, extensie a planșei în format jpg, pdf, png,dxf .
 • OPIS în care se specifică conținutul documentației completat cu datele de identificare ale participantului conform – Anexa 1.
 1. Condiții în vederea jurizării

 

Jurizarea proiectelor se va realiza dacă sunt respectate următoarele:

– Tema și regulamentul concursului;

– Termenul de predare;

Capitolul al III-lea – Desfășurarea concursului

 1. Înscrierea în concurs

Lansarea concursului: 5.03.2018 . Lansarea este anunțată și promovată prin intermediul anuntului pe wbSite Primaria Navodari..

Înscrierea se va face în momentul primirii documentaţiei la adresa Primăriei orasului Navodari, str Dobrogei, nr 1, birou Urbanism

Documentaţia completă este formată din :Anexa 1 completată cu datele concurentului, planşele în formatul standard de predare din Anexa 2 , partea scrisă de concept a soluţiei,devize cu estimarea financiara a lucrarilor pentru construirea totemului/totemurilor .

 

 1. Documentația pusă la dispoziția concurenților

Documentația de concurs va fi disponibilă în format electronic pe website ul primariei

 1. Dreptul concurenților de a solicita clarificări

Concurenții au dreptul de a solicita informaţii privind conținutul documentației de concurs, se pot face numai în scris, sau e-mail, către Secretariatul concursului., Primăria oras Navodari, Birou Urbanism-ing.Stanciu Giorgiana.

 1. Prezentarea proiectelor

Soluţiile se vor prezenta pe 4 planşe A3 după cum umează:

 • Cate o plansa cu Solutia si conceptul totemului.

 

Planşele vor fi notate în partea din dreapta jos conform schiței – Anexa 2 a regulamentului cu codul de identificare format din combinație aleatorie de 3  cifre și 3  litere cu majuscule, font Arial, dimensiune 14, culoare neagră, planșa va fi orientata landscape.

Planşele vor avea formatul A3

Piese obligatorii ce trebuie să conțină fiecare planșă:

 • 4 faţade(scara 1/50)
 • 2 secţiuni caracteristice(scara 1/50)
 • Plan detaliat(scara 1/50)
 • Perspective, prezentare 3D
 • Codul de concurs (în colţul din dreapta jos)

Notă: toate planurile , secţiunile şi faţadele vor fi cotate , se va exemplifica tipul de materiale folosite, texturi, elemente structurale, paletar/culori ce pot fi utilizate şi alte elemente de detaliu considerate importante.

Suplimentar plansei se va preda în format A4 un text care să conțină descrierea conceptului creativ de arta.Pagina format A4 (margini 2,5×2,5×2,5×2,5 cm, text format Arial, mărime 12, spațiu paragraf 1.5, culoare neagră) ce va cuprinde textul, va conține în dreapta jos codul de identificare al echipei participante format din cele 3 cifre și cele 3 (litere) cu majuscule, font Arial, dimensiune 14, culoare neagră (acelasi aplicat si pe plansa), codul se va regăsi pe toate paginile

 

Model CD atașat: Se va preda un CD conținând imaginile (plansa) în format jpg, rezoluție mai mare de 200 dpi și textul de prezentare în format pdf, introdus într-un plic Format A4, fără alte înscrisuri în afară de codul de identificare al echipei participante.

 

 1. Anonimatul proiectelor

Pentru asigurarea anonimatului fiecare proiect va avea un simbol de identitate alcătuit din 3 cifre și 3 caractere(litere) majuscule, ales de concurent, înscris pe fața planșei, în colțul din dreapta jos.

Într-un plic de culoare albă, perfect opac, format A4 sau A5 pe care, de asemenea, este înscris codul de identitate, se vor introduce toate dovezile de calificare conform capitolului  Plicul va fi predat sigilat/lipit.

Simbolul de identitate va fi înscris pe fața discului optic cu marker negru permanent. Plicurile secretizate și CD-urile tuturor proiectelor predate vor fi depuse într-un ambalaj ce se va sigila. Ambalajul sigilat va fi depozitat într-un loc neaccesibil publicului și a angajaților și va fi desigilat, la locul desfășurării lucrărilor de jurizare.

Sub sancțiunea descalificării, planșa și CD-ul nu vor conține nicio indicație privind identitatea concurentului. Sancțiunea se poate aplica proiectelor care nu prezintă semnele înscrierii simbolului de identitate pe documentele predate, conform prevederilor prezentului capitol.

Se vor evita prezentări grafice foarte personalizate, moto-uri, titluri sau subtitluri altele decât titlul oficial al concursului de creatie.

Datele de identificare ale autorilor proiectelor premiante vor fi făcute publice odată cu anunțarea rezultatelor.

 1. Predarea proiectelor

Fiecare proiect va cuprinde planșa și plicurile secretizate astfel A5 (Formularul de inscriere conform Anexa 1, in original) introdus la randul lui intr-un plic A4 (in care se va mai introduce si CD conținând imaginile (plansa) în format jpeg, rezoluție mai mare de  200 dpi și textul de prezentare în format .doc .docx .pdf), pentru concurenții care predau proiectul prin poștă/curier, se recomandă alegerea unui CD care să încapă în ambalaj fără a se distruge.

Proiectele vor fi expediate prin poștă/curier/ – str Dobrogei,nr 1.

Proiectele trimise prin poștă/curier vor fi expediate până la aceeași dată limită de predare, conform calendarului concursului. Concurenții vor expedia proiectele prin poștă/curier numai cu confirmarea de primire, având înregistrate data și ora de livrare.

Coletelor primite prin poștă/curier li se vor îndepărta la înregistrare orice mențiune privind identitatea expeditorului. Pentru proiectele trimise prin poștă/curier concurenții au datoria să se asigure că data (eventual ora) expedierii să fie înscrisă pe colet și va ajunge la sediul secretariatului concursului până la data prevăzută în calendarul concursului.

 1. Verificarea proiectelor si jurizarea

Consultantul tehnic/secretarul concursului va despacheta coletele cu proiecte, la data prevăzută în calendar.

Se va alcătui o listă ce va conține proiectele participante. Piesele proiectului trimise suplimentar față de cerința regulamentului pot fi supuse atenției juriului, dar trebuie consemnate în raportul de verificare preliminară.

Lista cu codurile de identificare și plicurile închise ale autorilor trebuie predate de către consultantul tehnic pentru păstrare organizatorului, în condiții de siguranță corespunzătoare, până când se vor cunoaște rezultatele concursului.

Proiectele de concurs primite vor fi păstrate de către organizatori în spații corespunzătoare astfel încât juriul să  poată realiza o evaluare comparativă optimă.

Proiectele vor fi verificate în vederea conformității formale față de condițiile regulamentului de concurs, în special în vederea existenței vreunui motiv de descalificare, așa cum sunt precizate acestea la partea B, capitolul 3. În plus, vor fi verificate o singură dată caracteristicile cuantificabile ale proiectelor. Pentru fiecare proiect participant se va cere o fișă de control ce va conține rezultatele verificării preliminare. Fiecare membru al juriului va primi câte o singură copie a acestor fișe de verificare ce constituie raportul verificării preliminare.

În baza raportului prezentat juriului, se va decide asupra admiterii în jurizare sau a excluderii din concurs a unor proiecte care nu respectă prevederile temei și regulamentului. Piesele suplimentare ale proiectelor de concurs ce nu au fost cerute prin regulament nu vor fi evaluate de juriului. Piesele suplimentare sunt oricare alte piese decât cele necesare pentru concurs prevăzute prin regulament. Juriul își va stabili propria procedură de lucru. Juriul este în măsură să decidă dacă evaluarea cu punctaj se va face pentru toate proiectele admise în jurizare sau doar pentru o selecție făcută în urma unei/unor evaluări preliminare. Juriul va consemna în procesul-verbal al jurizării sinteza evaluării fiecărui proiect premiat. Este responsabilitatea și obligația juriului de a stabili o ierarhie potrivit căreia să declare un câștigător și să acorde premiul.

În situații excepționale și justificate clar de juriu în scris, în care acesta nu desemnează un câștigător al concursului, juriul poate înainta organizatorilor decizia de anulare al concursului sau opțiunea de a institui o a doua fază a concursului, care să conducă la departajarea unui câștigător.

 

 1. Confidențialitate

Nici un concurent nu are dreptul de a contacta membrii juriului în legătură cu concursul sau cu propriul proiect. Secretariatul poate fi contactat exclusiv în scris.

Promotorii, organizatorii, secretariatul juriului, consultantul tehnic al concursului, consultanții invitați, precum și membrii juriului au obligația de a păstra confidențialitatea asupra conținutului proiectelor și asupra deliberărilor până la încheierea procesului-verbal.

Deliberările juriului nu sunt publice. Nu este permis accesul persoanelor din afara juriului, a consultaților invitați și a membrilor secretariatului în incinta în care se desfășoară jurizarea.

 

 1. Criterii de apreciere

Evaluarea proiectelor se va realiza exclusiv în conformitate cu criteriile de evaluare calitativă stabilite prin tema de concurs în ordinea importanței. Procedurile adoptate de juriu privitoare la modul de evaluare a proiectelor de concurs – informarea, selecția, descalificarea, rejudecarea, discuțiile, activitatea simultană pe grupuri, vizitele la amplasament (vezi integrare urbana) etc. – trebuie să fie propuse de președintele juriului. Acestea vor depinde de tipul și scopul concursului, de numărul participanților și de toate celelalte aspecte ce țin de concursul de arhitectură respectiv

 1. Comunicarea rezultatelor

Secretariatul concursului va comunica rezultatele concursului fiecărui participant al cărui proiect a fost premiat, prin e-mail sau telefon, conform datelor de înscriere. Rezultatele vor fi aduse la cunoștința celorlalți participanți, precum și opiniei publice de către promotori și de către organizatori, prin intermediul paginii de wesbite si a celei de FB, dar si in cadrul festivitatii de premiere .

 1. Publicarea rezultatelor concursului

Organizatorii vor publica rezultatele concursului în termenul prevăzut de regulament, cu menționarea autorului proiectului premiat. După desemnarea proiectului câștigător, promotorii si organizatorii vor organiza premierea in timpul desfasurarii spectacolului pentru Zilele Orasului Navodari anul 2018.

Capitolul al IV-lea – Valorificarea proiectului

 1. Proprietatea asupra proiectelor

Proiectele  câștigătoare(locul I,II,III) sunt achizitionate  și devin proprietatea organizatorilor, numai în condițiile efectuării plății premiului.

 1. Încheierea concursului de creatie

Concurentii care vor castiga concursul, vor ceda ideile, propunerea de design, memoriile tehnice si devizele organizatorilor, respectiv Primariei Orasului Navodari

INITIATOR ,

PRIMAR

CHELARU FLORIN

 

 

Intocmit,

Sef Birou Disciplina in Constructii

Ing.Stanciu Giorgiana

ANEXA 1

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

pentru participarea la concurs de solutii TOTEMURI ORAS NAVODARI

 

 

Persoană fizică/juridică

Nume, Prenume (reprezentant echipă)/nume firmă ………………………………………….……………. …………………………………………………………………………………………………………

Adresă ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon ………………………………………………………………………………………………..

E-mail …………………………………………………………………………………………………

Nume, prenume (membri echipă):

 1. ………………………………………………………………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………………………………………………………
 3. ……………………………………………………………………………………………………………

Codul de identificare al proiectului ……………………………………………., am predat pentru înscrierea în concursul de creatie „„CONCURS TOTEMURI ORAS NAVODARI” în conformitate cu regulamentul concursului,

Declar că am luat la cunoștință de regulamentul concursului și sunt de acord cu prevederile acestuia.

 

 

DATA                                                                                                                                                                         SEMNĂTURA

CODUL: