Raportul final al procedurii de de recrutare și seleciție membri CA S.C. Termica Distribuție Năvodari

0
989

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 cu modificări și completări ulterioare, ale Legii nr. 111/2016 si ale H.G. nr. 722/2016, selecţia candidaţilor din lista lungă pentru ocuparea postului de Administrator al Societăţii s-a făcut prin evaluarea pe mai multe căi a competențelor și a trăsăturilor candidaţilor, astfel cum sunt acestea descrise în profilele stabilite prin documentul Profilul Consiliului de Administraţie.

Raportul final al procedurii de de recrutare și seleciție membri CA S.C. Termica Distribuție Năvodari