Proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”. Vouchere de până la 5000 de euro pentru tehnologie asistivă

0
58

Primăria Orașului Năvodari aduce la cunoștință faptul că Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adulți (ANDPDCA), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, implementează proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, cod MySMIS 130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți.

În cadrul proiectului, în baza unui voucher, persoanele cu dizabilități din orașul Năvodari pot achiziționa tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, în valoare de aproximativ 5000 de euro.

Potrivit Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adulți, persoanele care pot benefica de tehnologie asistivă în cadrul proiectului sunt: 1) persoanele care au o dizabilitate atestată prin certificatul de încadrare în grad de handicap; 2) persoane în căutarea unui loc de muncă și care nu au un loc de muncă în prezent; 3) persoane în vârstă de muncă (18-65 de ani), inclusiv elevi și studenți.

Mai jos puteți consulta Broșura ”Tehnologie asistivă”

Informații suplimentare referitorare la proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități” puteți obține sunând la INFOLINE TEHNOLOGIE ASISTIVĂ: 0751.015.063 (între orele 12.00-14.00) și accesând site-ul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adulți – secțiunea ”Tehnologie asistivă”: http://andpdca.gov.ro/w/tehnologia-asistiva/