Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor tip A.N.L.

0
1949

Consiliul Local Năvodari, prin Hotărârea nr. 148/31.05.2012 a aprobat procedura de soluţionare a cererilor de locuinţe pentru tineri, în regim de închiriere, prin ANL, şi criteriile-cadru privind stabilirea ordinii de prioritate si repartizare a acestora.

Pe raza UAT Oraş Năvodari au fost construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, un număr de două blocuri SP1 şi SP2, cu câte 32 locuinţe destinate închirierii pentru tineri cu vârsta cuprinsă între 18 – 35 ani. În conformitate cu legislaţia în vigoare, aceste locuinţe pot fi vândute către chiriaşi, la cererea acestora, după primul an de închirieire.

În vederea aplicării prevederilor legale în vigoare privind vânzarea locuinţelor tip ANL construite pe raza UAT Oraş Năvodari, s-a procedat la întocmirea documentaţiilor cadastrale în vederea intabulării şi apartamentării acestor imobile.

După încheierea actelor notariale de apartamentare şi eliberarea incheierilor de intabulare şi extraselor de carte funciară pentru informare, este necesar să se procedeze la vânzarea acestor locuinţe printr-o procedură elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

În conformitate cu prevederile legale, pe baza motivelor expuse mai sus, iniţiez şi supun spre aprobare Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor tip A.N.L.

Descarcă aici : Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de vanzare a locuinţelor tip A.N.L.