Proiecte de hotărâri pentru ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 01.07.2020

0
1214

Proiect HCL cu privire la anularea HCL nr.37 din 31.01.2019 si HCL nr.39 din 31.01.2019

Proiect HCL cu privire la majorarea de capital social al SC Termica Distributie SRL

Proiect HCL privind aprobarea Detalierii Regulamentului Local de Urbanism Aferent PUZ Litoral MamaiaNord

Proiect HCL privind aprobarea incheierii unui act aditional contract nr.20411 din 31.03.2020