Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 24.05.2022

0
1257
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modificare de proiect, marire de debit cu posibilitate de schimbare PRM gaze naturale pentru imobil Casa Casatoriilor si Evidenta Populatiei, str. Albinelor, nr. 1, bl. B2, sc. B”
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Bransare la sistemul de gaze naturale pentru Liceul Tehnologic „Lazar Edeleanu”
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Bransare la sistemul de gaze naturale pentru Sediul Primariei, str. Dobrogei, nr. 1”
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Bransare la sistemul de gaze naturale pentru Cladirea  29 , str. Tineretului, nr. 3”
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modificare de proiect, marire de debit cu posibilitate de schimbare PRM gaze naturale pentru Cresa nr. 20, str. Cabanei, nr. 2”
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Bransare la sistemul de gaze naturale pentru Centru de Permanenta, str. Albinelor”
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Bransare la sistemul de gaze naturale pentru Directia Economica si Directia de Asistenta Sociala, str. Sanatatii, nr. 2, lot 3”
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Bransare la sistemul de gaze naturale pentru Cladirea 33, str. Sanatatii, nr. 5
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii capitalului social al S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI S.R.L.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al orasului Navodari pentru anul 2022
 11. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie bugetara la 31.03.2022
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
 13. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 32887/23.06.2017 pentru locuinta situata in Navodari, str. Meduzei, bl. 17 B Est, sc. A, ap. 2, judetul Constanta
 14. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 17064/18.07.2007, pentru terenul in suprafata de 5,30 mp, situat in Navodari, str. Midiei
 15. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 1, bloc SP1, etaj 5, ap. 23, Judetul Constanta
 16. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 2, bloc SP2, etaj 5, ap. 22, Judetul Constanta
 17. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 2, bloc SP2, etaj 5, ap. 23, Judetul Constanta
 18. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 2, bloc SP2, etaj 6, ap. 26, Judetul Constanta
 19. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuinta, a Listei solicitantilor care nu au acces la locuinta si a Listei de prioritate pentru acordarea locuintei A.N.L.
 20. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada S3 nr. 7, LOT 244, judetul Constanta
 21. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica, asupra unui teren situat in Navodari, strada S18, LOT 31, judetul Constanta
 22. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada Sperantei, nr. 44, judetul Constanta
 23. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada T12 nr. 58, LOT 1, judetul Constanta
 24. Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei nr. 1 la HCL Navodari nr. 47/24.03.2022
 25. Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei nr. 1 la HCL Navodari nr. 48/24.03.2022
 26. Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei nr. 1 la HCL Navodari nr. 49/24.03.2022
 27. Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei nr. 1 la HCL Navodari nr. 50/24.03.2022
 28. Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei nr. 1 la HCL Navodari nr. 105/24.03.2022
 29. Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Anexei nr. 1 la HCL Navodari nr. 106/24.03.2022
 30. Proiect de hotarare privind la aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru modificarea reglementarilor urbanistice pentru lot cu numar cadastral 114394
 31. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru modificarea reglementarilor urbanistice pentru imobil situat in oras Navodari, str. M10, nr. 5
 32. Proiect de hotarare privind la aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru modificarea reglementarilor urbanistice
 33. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ pentru introducere in intravilan ca trup izolat pentru „Construire locuinta, birou, vestiar, depozit, depozit produse prefabricate si productie/fabricare produse din beton, ciment, ipsos, grup sanitar, wc, platforma betonata, fosa septica, put apa si imprejmuire”
 34. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea aderarii  unei unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Apa – Canal Constanta”
 35. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 116/28.04.2022
 36. Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta

Ordinea de zi suplimentară:

 1. Proiect de hotărâre cu privire la vânzarea imobilului locuință situat în Năvodari, strada Pescărușului, nr. 88, lot 1, bloc SP1, județul Constanța
 2. Proiect de hotărâre cu privire la revocarea HCL Năvodari nr. 63/24.03.2022
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar pe anul 2021 pentru S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Modificarea proiectului în timpul execuției autorizat cu Autorizația de Construire nr. 101/23.03.2022 ”Construire sens giratoriu pe pod județean tronson II lot 2”, loc. Năvodari, jud. Constanța
 5. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al UAT Oraș Năvodari și stabilirea destinației unor locuințe
 6.  Proiect de hotărâre cu privire la încheierea unui contract de închiriere pentru un chiriaș al cărui contract pentru locuință socială a expirat
 7. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 117/04.05.2022 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului ” ”Extindere si modernizare sistem de supraveghere video in Orasul Navodari, judetul Constanta, prin Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C10 – Fondul local, I.1 – Mobilitate urbana durabila – I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)”
 8. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 118/04.05.2022 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului ”Dotare spatii urbane cu infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) Oras Navodari, judetul Constanta, prin Planul National de Redresare si Rezilienta Componenta C10 – Fondul local, I.1 – Mobilitate urbana durabila – I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)”
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea detalierii Regulamentului local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 288/18.12.2019