Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 10.02.2022

0
508
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al orasului Navodari pentru anul 2022
 2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului in zona de statiune a orasului Navodari.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii “Procedurii privind anularea accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la 31.03.2020” aprobata prin HCL nr. 87/04.06.2020, modificata si completata prin HCL nr. 66/2021
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura.  
 5. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei, a Statului de functii si a Statului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului Orasului Navodari
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru ordinea si linistea publica, asigurarea unei bune gospodariri, pastrarea curateniei, respectarea normelor de igiena, infrumusetarea orasului, circulatia rutiera, disciplina in constructii si afisajul stradal, protectia mediului si activitatile comerciale
 1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.292/03.12.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind comercializarea produselor si serviciilor de piata pe teritoriul administrativ al Orasului Navodari
 2. Proiect de hotarare cu privire la modificarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea si criteriile de analiza si solutionare a cererilor de atribuire a locuintelor sociale, aprobat prin HCL nr.417/22.12.2016 modificata prin HCL nr.418/21.12.2017
 3. Proiect de hotarare cu privire la apobarea atribuirii directe a gestiunii serviciului public de administrare, intretinere si exploatare a cimitirelor ce apartin domeniului public al Orasului Navodari.
 4. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea chiriei pentru locuinte, curti si gradini aferente suprafetelor locative
 5. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E- DISTRIUTIE DOBROGEA S.A pentru un teren in suprafata de 168 mp, situat in Navodari, str. DC 86+str.D25, lot 1, lot 1/1, lot 1, judetul Constanta, in vederea amplasarii a doua PTAB-uri
 6. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. E- DISTRIUTIE DOBROGEA S.A pentru un teren in suprafata de 92 mp, situat in Navodari, zona strada Hanului, judetul Constanta, in vederea reamplasarii PT 1796 existent si realizarea traseelor de cabluri pentru preluarea abonatilor existenti   
 7. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. ALEZZI BEACH RESORT S.R.L. asupra unei suprafete de teren in suprafata de 174 mp, situat in Navodari, zona strada D9, jud.Constanta            
 1. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 14913/30.01.2017 pentru terenul in suprafata de 4,24 mp situat in Orasul Navodari, strada Berzei, nr. 1, Cladirea nr. 15
 2. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 13342/15.02.2013 pentru spatiul nr. 9 situat in Piata Centrala Navodari                                      
 3. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 14500/30.01.2015 pentru spatiul nr. 10 situat in Piata Centrala Navodari
 4. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 14912/30.01.2017  pentru terenul in suprafata de 23,00 mp situat in Orasul Navodari, strada Frunzelor, zona bl. R9
 5. Proiect de hotarare cu privire la concesionarea spatiului avand drept destinatie ”Cabinet Medical Individual” situat in Navodari, strada Albinelor nr. 15D, parter in suprafata de 43,28 mp
 6. Proiect de hotarare cu privire la concesionarea unui teren situat in Navodari, str.DC86 +str.D25, lot 1, lot 1/1, lot 2, realizarea obiectivului Spalatorie auto tip self service
 7. Proiect de hotarare cu privire la costituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie pblica, asupra unui teren situat in Navodari, b-dul Navodari fn, judetul Constanta, pentru realizarea obiectivului Statie de alimentare pentru vehicule electrice
 8. Proiect de hotarare cu privire la constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului situat in Navodari, strada P18 nr.12, LOT 62, judetul Constanta
 9. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada M12 nr. 2D, lot 3, judetul Constanta
 10. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr.88, lot 1, bloc SP1, etaj 7, ap.30, judetul Constanta            
 1. Proiect de hotarare privind stabilirea contributiei persoanelor varstnice care beneficiaza de servicii de ingrijire la domiciliu
 2. Proiect de hotarare privind Acordul Consiliului Local Navodari ca teritoriul UAT Orasul Navodari sa faca parte din teritoriul eligibil al strategiei Grupului de Actiune Locala (GL) in domeniul pescuitului Dobrogea Nord
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea principalelor manifestari sportive pe anul 2022 ce se vor desfasura in Orasul Navodari          
 4. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar din Orasul Navodari pentru anul scolar 2022-2023
 1. Proiect de hotarare cu privire la modificarea componentei Comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, sportiva si de agrement
 2. Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta

Ordinea de zi suplimentară:

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Navodari