Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de 07.08.2020:

0
1540

Proiecte de hotărâre pentru ședința ordinară a Consiliului Local din data de 07.08.2020:

 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Orasului Navodari pentru anul 2020
 2. Proiect de hotarare privind acordarea facilitatilor fiscale prevazute la ART. V si ART. VI din OUG nr. 69/2020
 3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie bugetara la 30.06.2020
 4. Proiect de hotarare privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, precum si limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, conform art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2021
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata si inregistrate la Primaria Oras Navodari, prevazute in anexa, pentru care se asigura asistenta si reprezentare de catre cabinete de avocatura
 6. Proiect de hotarare privind stabilirea contributiei persoanelor varstnice care beneficiaza de servicii de ingrijire la domiciliu
 7. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 78/2020 privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Vasilache Florin
 8. Proiect de hotarare cu privire la modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al Orasului Navodari
 9. Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul privat in domeniul public UAT Oras Navodari
 10. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 1, bloc SP1, parter, ap. 4, judetul Constanta
 11. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 1, bloc SP1, etaj 6, ap. 27, judetul Constanta
 12. Proiect de hotarare cu privire la vanzarea imobilului locuinta situat in Navodari, strada Pescarusului nr. 88, lot 2, bloc SP2, etaj 3, ap. 14, judetul Constanta
 13. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Listei solicitantilor care nu au acces la atribuirea unui lot de teren, a Listei Solicitantilor care au acces la atribuirea unui lot de teren si a Listei de prioritate
 14. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Principala nr. 1D, judetul Constanta
 15. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Principala nr. 1C, judetul Constanta
 16. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea oportunitatii vanzarii unui teren situat in Navodari, strada Panselutelor, judetul Constanta
 17. Proiect de hotarare cu privire la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, asupra terenului situat in Navodari, strada Stadionului nr. 61, judetul Constanta
 18. Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL Navodari nr. 259/07.07.2017 cu privire la aprobarea inchirierii spatiilor amenajate in cadrul Centrului de Afaceri Navodari, modificata prin HCL Navodari nr. 263/28.11.2019
 19. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea inchirierii salii de balet din cadrul Casei de Cultura situata in Oras Navodari, strada Constantei, parter
 20. Proiect de hotarare cu privire la repartizarea unei locuinte sociale situate in orasul Navodari
 21. Proiect de hotarare cu privire la incheierea unui contract de inchiriere pentru locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Cabanei – Camin Nou, camera nr. 112
 22. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 26021/18.05.2015 pentru locuinta situata in orasul Navodari, str. Pescarusului nr. 88, bl. SP 1, ap. 20
 23. Proiect de hotarare privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu pentru modificare reglementari urbanistice constructii cu destinatie de locuinte si dotari complementare
 24. Proiect de hotarare privind aprobare Plan Urbanistic de Detaliu pentru modificare reglementari urbanistice, schimbare de destinatie teren, din teren pentru „baza de productie agricola si moara cereale in „teren pentru construire locuinta”
 25. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Orasul Navodari, Bdul MAMAIA NORD, nr. 145 (nr. cadastral 115049, lot 2/1)
 26. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „INTRODUCERE TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN PENTRU REALIZARE ZONA DE SERVICII, COMERT SI LOCUIRE” terenul din Orasul Navodari, Parcela A348/18/1 lot 2 si A348/18/2 lot 2
 27. Proiect de hotarare privind schimbarea sediului social al S.C. Termica Distributie Navodari S.R.L. din strada Dobrogei PT 5 in strada Tineretului, Cladirea 29, etaj 1, Oras Navodari, Jud.Constanta.
 28. Proiect de hotarare privind desfasurarea transportului de persoane in scop turistic si de agrement in orasul Navodari
 29. 29. Adresa nr. 29417/21.07.2020

Ordinea suplimentară de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 07.08.2020:

 1. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei, a Statului de functii si a Statului de personal ale aparatului de specialitate al Primarulu Orasului Navodari, judetul Constanta
 2. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea contractului de inchiriere nr. 26015/18.05.2015 pentru locuinta sociala situatia in orasul Navodari, str. Pescarusului, nr. 88, bl. SP1, ap. 7
 3. Proiect de hotarare cu privire la prelungirea unui contract de inchiriere pentru locuinta sociala situata in Orasul Navodari, str. Sanatatii, Camin nr. 1, cam. 36