Proiecte de hotărâre pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Năvodari din data de 22.11.2021

0
1000
  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Orasului Navodari pentru anul 2021
  2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea principalelor manifestari culturale ce se vor desfasura in Orasul Navodari in luna Decembrie a anului 2021
  3. Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta