Proiecte de hotărâre pentru ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 17.11.2020

0
1013
  1. Proiect de hotarare cu privire la constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local a doameni Mara Liliana si vacantarea locului ocupat de catre aceasta in cadrul Consiliului Local Navodari
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii contractului, a pretului de executie si a modelului de contract pentru executia de „Lucrari de reparatii trama stradala in orasul Navodari” de catre SC Termica Distributie Navodari SRL