Proiecte de hotărâre pentru ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 15.07.2021

0
82

1. Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de ședință pentru sedinta extraordinara din data de 15.07.2021

2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor ehnico-economici si a devizului general actualizat – faza proiect tehnic – pentru obiectivul de investitii ”LARGIRE SI ASFALTARE POD ECLUZA”