Proiect de hotărâre supus consultării publice. Aprobare PUZ în vederea modificării reglementărilor urbanistice și construire MIDIA GRAND MARINA + COMPLEX HOTELIER

0
2051

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Orașului Năvodari vă aduce la cunoștință faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:

proiect de hotătâre care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Năvodari.

Propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră cu privire la proiectul de hotărâre sus menționat vor fi adresate Compartimentului Autoritate Tutelară, Relația cu Consiliul Local din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la adresa de e-mail: secretaroras@primaria-navodari.ro, până la data 9 octombrie 2020, ora 12:00.

Pentru informații suplimentare despre proiectul de hotărâre supus consultării publice, vă puteți adresa Biroului Urbanism din cadrul Primăriei Orașului Năvodaru, la numărul de telefon: 0241/761603.