Proiect de hotărâre supus consultării publice. Aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru ordinea și liniștea publică, asigurarea unei bune gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea normelor de igienă, înfrumusețarea orașului, circulația rutieră, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului și activitățile comerciale.

0
1192

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primăria Orașului Năvodari vă aduce la cunoștință faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre:

proiect de hotărâre care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Năvodari.

Propunerile, sugestiile și opiniile dumneavoastră cu privire la proiectul de hotărâre sus menționat vor fi adresate Compartimentului Relația cu Consiliul Local din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la adresa de e-mail: secretaroras@primaria-navodari.ro, până la data 11 ianuarie 2022, ora 12:00, în conformitate cu prevederile alin. 4, art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. În acest sens puteți folosi FORMULARUL de colectare de propuneri/opinii/recomandări disponibil AICI. Vă rugăm ca mesajul transmis electronic să poarte mențiunea ”Consultare publică – Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru ordinea și liniștea publică”.

Pentru informații suplimentare despre proiectul de hotărâre supus consultării publice, vă puteți adresa Direcției Poliția Locală din cadrul Primăriei Orașului Năvodari, la numărul de telefon 0241/760.307 sau pe adresa de e-mail: politia-locala@primaria-navodari.ro.