PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂVODARI organizează licitaţie publică în vederea închirierii unui teren în suprafață de 193,40mp, situat în oraşul Năvodari, zona Pod DJ 226, lot 2

0
1152

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂVODARI organizează licitaţie publică în vederea închirierii unui teren în suprafață de 193,40mp, situat în oraşul Năvodari, zona Pod DJ 226, lot 2, judetul Constanța.

Preţul de pornire al licitației este de 1,20 lei/mp/luna.

Taxa de participare la licitație este de 500 lei.

Garanția de participare la licitație este în valoare de 464,16 lei

Începând din 22.01.2020 se poate ridica documentaţia de participare la licitaţie de la sediul Primăriei Năvodari, camera 17.

Ofertele se depun cu cel putin 24 de ore inainte de data organizării licitației la Registratura Primăriei Năvodari, str. Dobrogei nr. 1

Licitaţia se va organiza în ziua de luni, 17.02.2020, ora 14.00, la sediul Primariei Orașului Năvodari

PRIMAR,

CHELARU FLORIN

publicitar.

Anexăm alăturat propunerea de anunţ publicitar în care se stabileşte ca  data  a organizării licitaţiei ziua de marti, 14.01.2020.

D.A.D.P.P.                                                               

Dir. Executiv,                                                                Intocmit,

Neacsu Vasilica                                                         Chirita Rodica