PRIMĂRIA ORAŞ NĂVODARI organizează licitaţie publică în vederea închirierii unui teren în suprafață de 193,40mp

0
967

PRIMĂRIA ORAŞ NĂVODARI organizează licitaţie publica în vederea inchirierii unui teren in
suprafata de 193,40mp, situat în oraşul Năvodari, zona Pod DJ 226, lot 2, judetul Constanta.
Preţul de pornire al licitatiei este de 1,20 lei/mp/luna.
Taxa de participare la licitatie este de 500 lei.
Garantia de participare la licitatie este in valoare de 464,16 lei
Începând din 02.07.2020 se poate ridica documentaţia de participare la licitaţie de la sediul Primăriei
Năvodari, camera 17.
Ofertele se depun cu cel putin 24 de ore inainte de data organizarii licitatiei la Registratura Primariei
Navodari, str. Dobrogei nr. 1
Licitaţia se va organiza în ziua de joi, 23.07.2020, ora 13,00, la sediul Primariei Orasului Navodari