Primaria Navodari deconteaza 50% din contravaloarea transportului pentru elevii si studentii cu domiciliul in Navodari

0
1506
primaria-nav

primaria-navPrimaria Navodari deconteaza 50% din contravaloarea transportului pentru elevii si studentii cu domiciliul in Navodari care studiaza in municipiul Constanta, conform  HCL 44/31.01.2008 modificata si completata prin HCL 61/21.11.2013.Pentru a putea beneficia de decontarea transportului, acestia trebuie sa depuna la sediul Directiei Juridice – Administratie Publica Locala – Asistenta Sociala si Protectia Copilului urmatoarele documente :

 • copie act identitate
 • copie carnet elev/student vizat pe anul scolar/universitar in curs
 • adeverinta din care sa reiasa ca urmeaza cursurile de zi ale unitatii de invatamant pentru anul scolar in curs
 • abonamentul de transport eliberat de transportator pentru luna precedenta
 • dovata achitarii abonamentului respectiv (factura si chitanta)
 • cerere tip.

Documentele mentionate se depun astfel :

La inceputul anului scolar/universitar:

 • copie carnet elev/student
 • adeverinta emisa de unitatatea de invatament (care se actualizeaza la 6 luni)
 • copie act identitate.

Lunar:

 • cerere tip
 • abonamentul de transport
 • dovada achitarii abonamentului.

Reprezentantii DJAPLASPC intocmesc un dosar cu datele personale ale solicitantilor si verifica corectitudinea documentelor ce se depun lunar, acceptand numai acele documente ce intrunesc conditiile impuse de HCL.Pana in prezent, pentru anul scolar/universitar 2014-2015, au fost depuse 312 dosare pentru decontarea transportului.